Trang chủ Bảng giá hosting

HOSTING SSD
Sinh viên

đ 25,000 / tháng
 • SSD Storage: 300 MB
 • CPU: 1 core
 • Ram: 512 MB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sub-domain: 10
 • Email: 10
 • FTP: Không giới hạn
 • Database: 1
 • Addon domain: 0
 • Park domain: 3

HOSTING SSD
Sinh viên 1

đ 45,000 / tháng
 • SSD Storage: 1 GB
 • CPU: 1 core
 • Ram: 1 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sub-domain: 10
 • Email: 10
 • FTP: Không giới hạn
 • Database: 1
 • Addon domain: 0
 • Park domain: Không giới hạn

HOSTING SSD
Sinh viên

đ 65,000 / tháng
 • SSD Storage: 2 GB
 • CPU: 1 core
 • Ram: 1 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sub-domain: 10
 • Email: 10
 • FTP: Không giới hạn
 • Database: 2
 • Addon domain: 0
 • Park domain: Không giới hạn

HOSTING SSD
Sinh viên

đ 100,000 / tháng
 • SSD Storage: 6 GB
 • CPU: 1 core
 • Ram: 1 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sub-domain: 10
 • Email: 10
 • FTP: Không giới hạn
 • Database: 2
 • Addon domain: 1
 • Park domain: Không giới hạn

HOSTING SSD
Sinh viên

đ 39,99 / tháng
 • SSD Storage: 300 MB
 • CPU: 1 core
 • Ram: 512 MB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sub-domain: 10
 • Email: 10
 • FTP: Không giới hạn
 • Database: 1
 • Addon domain: 0
 • Park domain: 3

HOSTING SSD
Sinh viên 1

đ 39,99 / tháng
 • SSD Storage: 300 MB
 • CPU: 1 core
 • Ram: 512 MB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sub-domain: 10
 • Email: 10
 • FTP: Không giới hạn
 • Database: 1
 • Addon domain: 0
 • Park domain: 3

HOSTING SSD
Sinh viên

đ 39,999 / tháng
 • SSD Storage: 300 MB
 • CPU: 1 core
 • Ram: 512 MB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sub-domain: 10
 • Email: 10
 • FTP: Không giới hạn
 • Database: 1
 • Addon domain: 0
 • Park domain: 3

HOSTING SSD
Sinh viên

đ 39,99 / tháng
 • SSD Storage: 300 MB
 • CPU: 1 core
 • Ram: 512 MB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sub-domain: 10
 • Email: 10
 • FTP: Không giới hạn
 • Database: 1
 • Addon domain: 0
 • Park domain: 3