Trang chủ Bảng giá thiết kế Website
Nền tảng
Giao diện
Tên miền
Dung lượng lưu trữ
Băng thông
Email doanh nghiệp
Responsive Design
Module SEO
Tích hợp SSL
Tăng tốc Website
Chuẩn SEO
Bảo mật
Hỗ trợ nhập liệu
Bảo hành & Bảo trì
Bàn giao Sourcode
GÓI BASIC
1.700.000
Xem giao diện
Nền tảng
Wordpress
Giao diện
Mẫu có sẵn
Tên miền
.com, .net
Dung lượng lưu trữ
1.200 MB
Băng thông
Không giới hạn
Email doanh nghiệp
Responsive Design
Module SEO
Yoast SEO Premium
Tích hợp SSL
Tăng tốc Website
plugin cache
Chuẩn SEO
Bảo mật
Hỗ trợ nhập liệu
Trang chủ
Bảo hành & Bảo trì
Bàn giao Sourcode
GÓI STANDARD
3.900.000
Xem giao diện
Nền tảng
Wordpress
Giao diện
Thiết kế theo mẫu
Tên miền
.com, .net
Dung lượng lưu trữ
2000 MB
Băng thông
Không giới hạn
Email doanh nghiệp
Responsive Design
Module SEO
Yoast SEO Premium
Tích hợp SSL
Tăng tốc Website
plugin cache
Chuẩn SEO
Bảo mật
Hỗ trợ nhập liệu
10 sản phẩm, dịch vụ
Bảo hành & Bảo trì
Bàn giao Sourcode
GÓI BUSINESS
5.900.000
Xem giao diện
Nền tảng
Wordpress
Giao diện
Thiết kế theo yêu cầu
Tên miền
.com, .net
Dung lượng lưu trữ
3.000 MB
Băng thông
Không giới hạn
Email doanh nghiệp
Responsive Design
Module SEO
Tích hợp SSL
Tăng tốc Website
Chuẩn SEO
Bảo mật
Hỗ trợ nhập liệu
15 sản phẩm / dịch vụ
Bảo hành & Bảo trì
Bàn giao Sourcode
GÓI PROFESSIONAL
15.000.000
Xem giao diện
Nền tảng
Giao diện
Thiết kế độc quyền
Tên miền
Dung lượng lưu trữ
5.000 MB
Băng thông
Không giới hạn
Email doanh nghiệp
Responsive Design
Module SEO
Tích hợp SSL
Tăng tốc Website
Chuẩn SEO
Bảo mật
Hỗ trợ nhập liệu
30 sản phẩm / dịch vụ
Bảo hành & Bảo trì
Bàn giao Sourcode